Loading ...

آنالیز های حرارتی DSC

 آنالیز های حرارتی  DSC

 

 آنالیز های حرارتی  DSC

آزمایشگاه شرکت مهندسی نیرومند پلیمر پارس با توجه به هدف" حرکت رو به جلو و افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاه بر طبق استاندارد "به عنوان یک آزمایشگاه همکار قادر است آنالیز های حرارتی  DSC  انجام  دهد .

در رابطه با آنالیز DSC موارد زیر بررسی و تعیین می گردد :

1- انجام تست های آنالیز حرارتی
2-تعیین نقطه ذوب نمونه (Tm)
3-تعیین آنتالپی نمونه (H∆)
4-تعیین نقطه انتقال شیشه (Tg)
5-انجام تست (OIT)
6-تعیین درصد پلی اتیلن موجود در کامپاند PE و PP
7-تعیین جنس نمونه مجهول
8-استفاده از ترازوی سه صفر برای وزن کردن نمونه

ضمنا تمامی مبالغ دریافت شده از آزمایشگاه نیرومند پلیمر پارس به حساب موسسه خیریه محک واریز می گردد.

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

www.npolymer.comآدرس وب سایت :

 

 

 

آدرس: شهرک صنعتی عباس آباد ، بلوار سعدی خیابان یکم بوستان خیابان عقاب پلاک 1597

تلفن: 7-36425174-021 - فکس :43850775-021

 sales@npolymer.com - info@npolymer.comایمیل :