اخبار نیرومند پلیمر

ارزیابی تعالی پتروشیمی در سطح تقدیرنامه

ارزیابی تعالی پتروشیمی در سطح تقدیرنامه

روز چهارشنبه مورخ 95/11/27 ارزیابی تعالی پتروشیمی در سطح تقدیرنامه در شرکت مهندسی نیرومند,.........

بازدید رئیس اتاق بازرگانی ازنیرومند پلیمر

بازدید رئیس اتاق بازرگانی ازنیرومند پلیمر

بازدید رئیس اتاق بازرگانی و هیئت همراه از شرکت نیرومند پلیمرپارس - آخرین بازدید، رئیس اتاق بازرگانی

تور قمصر اردیبهشت 96

تور قمصر اردیبهشت 96

کارکنان شرکت مهندسی نیرومند پلیمر  دراردیبهشت ماه سال 1396 در تور قمصر ، مشارکت نمودند. کادر اداری شرکت نیرومند

جایزه تعالی پتروشیمی - EFQM

جایزه تعالی پتروشیمی - EFQM

جایزه تعالی پتروشیمی - EFQM شرکت نیرومند پلیمر موفق به دریافت تقدیرنامه 3 ستاره در این جایزه شد.

تور میوه چینی لواسان مرداد 96

تور میوه چینی لواسان مرداد 96

تور دوره ای شرکت نیرومند پلیمر پارس این بار در لواسان برگزار شد ، در این اردوی تفریحی که با حضورمهدی پورقاضی مدیر

فکس اینترنتی نیرومند پلیمر

فکس اینترنتی نیرومند پلیمر

شرکت نیرومند پلیمر پارس به عنوان اقدامی جدید جهت حذف کاغذ "فکس اینترنتی" راه اندازی کرده است .