آنالیزشاخص جریان مذاب

آنالیزشاخص جریان مذاب

 

آنالیزشاخص جریان مذاب

آزمایشگاه شرکت مهندسی نیرومند پلیمر پارس در جهت " افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی همکار " قادر است آنالیز "شاخص جریان مذاب" (MFI, MFR) را انجام دهد .

شاخص جریان مذاب (MFI, MFR) به حالت مواد مذاب می باشد که در مدت 10 دقیقه تحت وزنه های معین در دمای تعیین شده از دای خارج می شود و واحد اندازه گیری آن gr/10min است .

 دستگاه شاخص جریان مذاب شرکت نیرومند پلیمر پارس بر طبق استاندارد ISO1133 و ASTM1238 می باشد .
این تست در دماهای مختلف با توجه به نوع پلیمر در وزن های مختلف (5 و 2.16 کیلوگرم) برای پلیمر ها ی مختلف (پلاستیک ، الاستیک )و الاستومرها انجام می شود  .

ضمنا تمامی مبالغ دریافت شده از آزمایشگاه نیرومند پلیمر پارس به حساب موسسه خیریه محک واریز می گردد.