خدمات مهندسی

خدمات مهندسی

 

خدمات مهندسی شرکت نیرومند پلیمر

با کارکنان ماهر در بخش R & D، نیرومند پلیمر concultancy مهندسی فراهم می کند به مشتریان، از جمله مهندسی معکوس، طراحی آزمون و طرح های مواد، با استفاده از هنر ترکیب

خدمات مشاوره فنی رایگان

شرکت نیرومند پلیمر به منظور شناخت هرچه بهتر و دقیق تر نیاز مشتریان و معرفی محصول، متناسب با نیاز آنها اقدام به ارایه خدمات مشاوره فنی و مهندسی رایگان نموده است . مشتریان محترم پس از تماس با کارشناسان فروش شرکت ، در صورت درخواست به مهندسان فروش ارتباط داده شده و با اعلام مشخصه های فنی و کاربرد مواد مورد نیاز خود خدمات مشاوره ای رایگان کسب می نمایند.