تور میوه چینی لواسان مرداد 96

تور میوه چینی لواسان مرداد 96

 

تور دوره ای شرکت نیرومند پلیمر پارس این بار در لواسان برگزار شد ، در این اردوی تفریحی که با حضورمهدی پورقاضی مدیر شرکت مهندسی نیرومند پلیمر برگزار شد ، کارکنان و مدیریت شرکت ، لحظات مفرحی را در کنار یکدیگر تجربه کردند.