تور قمصر اردیبهشت 96

تور قمصر اردیبهشت 96

تور قمصر اردیبهشت 96

کارکنان شرکت مهندسی نیرومند پلیمر  دراردیبهشت ماه سال 1396 در تور قمصر ، مشارکت نمودند. کادر اداری شرکت نیرومند پلیمر پارس به منظور تامین لحظاتی مفرح برای پرسنل این شرکت در بازه های زمانی منظم تور گردشگری برگزار  می کند .

با تشکر از تمام دست اندرکاران برگزاری تور قمصر کاشان