دستگاه رنگ سنج

دستگاه رنگ سنج

 

دستگاه رنگ سنج

شرکت مهندسی نیرومند پلیمر پارس بعنوان یک مرکز تخصصی تولید کامپاندهای پلیمری با هدف ارتقاء فعالیت در زمینه آنالیز مواد ، به عنوان آزمایشگاه همکار قادر به اندازه گیری تست رنگ سنجی با دستگاه (Color Reader) مدل CR-10 ژاپن می باشد.
تست هایی که از طریق دستگاه رنگ سنج انجام می شود :
1-  Yellow Index
2-  White Index
3-  پارامترهای TEST#, ∆b, ∆a, ∆L, ∆E
4-  پارامترهای , a⃰, b⃰  L⃰
لازم به ذکر است دستگاه رنگ سنج شرکت نیرومند پلیمر به طور متداول از مواد پودری ، سکه های تزریقی ، قطعات و ... تست می گیرد .