ارزیابی تعالی پتروشیمی در سطح تقدیرنامه

ارزیابی تعالی پتروشیمی در سطح تقدیرنامه

 

روز چهارشنبه مورخ 95/11/27 ارزیابی تعالی پتروشیمی در سطح تقدیرنامه در شرکت مهندسی نیرومند پلیمر پارس (تولیدکننده پلاستیک های مهندسی و تقویت شده)توسط ارزیابان متخصص ( خانم دکتر فراهانی ، خانم مهندس نادری و آقای مهندس جوادی ) انجام شد.

نیرومند پلیمر در سالهای پیش موفق به کسب دو ستاره در این جایزه شده است.