اخبار پتروشیمی

بزرگترین جابجایی صنعت پتروشیمی

بزرگترین جابجایی صنعت پتروشیمی

معاون وزیر نفت از جابه جایی طرح تولید اتیلن پتروشیمی فیروزآباد به حاشیه سواحل خلیج فارس خبر داد و گفت: بخش

 طوفان هاروی و صنعت پتروشیمی آمریکا

طوفان هاروی و صنعت پتروشیمی آمریکا

همزمان با طوفان هاروی تعدادی از شرکت های پتروشیمی امریکا تولید خود را به حالت تعطیل در آورده و خبر داده اند که